KONTROLA VOZIDEL PŘI DOVOZU

KONTROLA
PŘI DOVOZU

Kontroly vozidel dovezených ze zahraničí před registrací do provozu v ČR.

Technické kontroly vozidel dovezených ze zahraničí před registrací do provozu v ČR Silniční vozidla dovezená ze zahraničí podléhají dle zák. 56/2001Sb. registraci v ČR. Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla registruje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti.

Doklady, které je nutné předložit před provedením technické kontroly

  • Originál technického průkazu ze země původu vozidla
  • Osvědčení o registraci vozidla pokud bylo v zemi původu vydáno