EVIDENČNÍ KONTROLA

EVIDENČNÍ
KONTROLA

Porovnání údajů uvedených v technickém průkazu se skutečností na vozidle.

Evidenční kontrola vozidla je kontrola spočívající v porovnání údajů uvedených v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná o vozidlo, které nepodléhá registraci, se skutečnými údaji na vozidle.

Před přihlášením do registru vozidel a jiných změnách na vozidle (např. montáž tažného zařízení) je nutné doložit protokol o Evidenční kontrole vozidla, který není starší než 30 kalendářních dní.

Doklady, které je nutné předložit před provedením evidenční kontroly

  • Technický průkaz vozidla (NE kopie!!!)
  • ORV - osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)